PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan.

Zo wordt uitgelegd waar je gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen je gegevens worden opgeslagen.

Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Onze gegevens
Manouk Beautycentre
Woudenbergseweg 4
3701 BB Zeist
030-6911551
KvKnr: 03387005
www.manoukbeautycentre.nl
info@manoukbeautycentre.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnr.
  • E-mailadres
  • IP-adres*

* Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij hebben ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we.
Verzamelen, vastleggen, ordenen, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. verzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling.

Doeleinden
Manouk Beautycentre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Om contact met u op te kunnen nemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Om producten of diensten bij u af te kunnen leveren.

Om nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegeven verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, om onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding en back-up.

Jouw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Manouk Beautycentre privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Bewaring gegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren.

Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden de gegevens op te vragen die bij Manouk Beautycentre vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Manouk Beautycentre. Je krijgt dan een overzicht van je gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen de gegevens niet, of zijn de gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren.

Recht op overdracht
Mocht je de gegevens nodig hebben die bij Manouk Beautycentre opgeslagen liggen, in het geval je overstapt naar een andere partij, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Manouk Beautycentre al je gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat je gegevens bij Manouk Beautycentre vastgelegd zijn, dan heb je het recht op het laten wissen van je gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgevens, als je vindt dat Manouk Beautycentre niet op de juiste manier met je gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil je niet dat Manouk Beautycentre je gegevens gebruikt, dan heb je het recht op het stoppen van je persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@manoukbeautycentre.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnr en BSN onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is binnen 2 weken te reageren.

Menu